Lietošanas noteikumi

 

Šie lietošanas noteikumi nosaka nosacījumus, saskaņā ar kuriem Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (mēs, mums vai mūsu) nodrošina piekļuvi Tīmekļa vietnei un Informācijai.

 

1. Definīcijas

Šajos Lietošanas noteikumos:

"Informācija" nozīmē jebkādu informāciju, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē, tostarp:

 1. viesnīcu numuru pieejamība;

 2. viesnīcu numuru cenas;

 3. viesnīcu apraksti un fotogrāfijas;

 4. viesnīcu ērtības;

 5. klientu atsauksmes;

 6. redaktora piezīmes.

"Atļautais mērķis" nozīmē mērķi salīdzināt viesnīcas naktsmītņu cenas un pakalpojumus saistībā ar rezervējumu vai ceļojumu plānošanu, bet neattiecas uz jebkādu Informācijas vai Informācijas daļu pārpublicēšanu vai atkārtotu sniegšanu patērētājiem, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

"Trešo pušu piedāvājumi" nozīmē jebkādu preču un pakalpojumu pārdošanas piedāvājumus, kurus izsaka trešās puses.

"Tīmekļa vietne" ir tīmekļa vietne ar adresi BestHotelOffers.net.

2. Piekļuve

Piekļūstot Tīmekļa vietnei, jūs:

 1. piekrītat šiem Lietošanas noteikumiem;

 2. garantējat, ka esat sasnieguši 18 gadu vecumu.

3. Aizliegtās darbības

Jums ir aizliegts:

 1. reproducēt materiālā formā, publicēt, publiski izpildīt, izplatīt sabiedrībā vai pielāgot Informāciju vai jebkuru Informācijas daļu veidā, kas neatbilst Atļautajam mērķim;

 2. piekļūt vai pārraudzīt Informāciju vai jebkuru Informācijas daļu, izmantojot robotprogrammatūru, zirnekļprogrammas, datu vākšanas programmas vai citus automatizētus līdzekļus bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

 3. pārkāpt ierobežojumus, kas noteikti jebkādos Tīmekļa vietnes robotprogrammatūras ierakstos, vai arī apiet jebkādus citus līdzekļus, kas tiek izmantoti Tīmekļa vietnes izmantošanas novēršanai vai ierobežošanai;

 4. veikt jebkādas darbības, kuras rada vai var radīt nesaprātīgu vai neatbilstoši lielu slodzi mūsu infrastruktūrai;

 5. censties mainīt, tulkot, pielāgot, rediģēt, dekompilēt, disasemblēt vai dekonstruēt jebkādas programmatūras, kas tiek izmantotas saistībā ar Tīmekļa vietni.

4. Kompensācijas garantija

Jūs apņematies kompensēt mums jebkādas izmaksas, prasības, prasījumus, saistības, izdevumus, zaudējumus un kaitējumu, kurus radījusi Informācijas vai jebkuras Informācijas daļas izmantošana mērķiem, kuri nesakrīt ar Atļauto mērķi.

5. Informācijas pārbaudīšana un riska uzņemšanās

5.1. Informācijas pārbaudīšana

Pirms pieņemt vai izmantot jebkādus Trešo pušu piedāvājumus, jums ir jāpārliecinās par Informācijas precizitāti.

5.2. Riska uzņemšanās

Jūs uzņematies jebkādus riskus saistībā ar:

 1. tīmekļa vietnes un Informācijas izmantošanu;

 2. jebkādu Trešo pušu piedāvājumu pieņemšanu un izmantošanu.

6. Garantiju izslēgšana

Mēs negarantējam:

 1. Tīmekļa vietnes, Informācijas vai jebkādu Trešo pušu piedāvājumu precizitāti, kvalitāti, pabeigtību vai uzticamību;

 2. ka Tīmekļa vietne un Informācija būs bez kļūdām vai datorvīrusiem, ka tiks nodrošināta tās darbības nepārtrauktība vai to nesankcionēti nelietos datorpirāti.

 

7. Vispārīgie noteikumi

7.1. Pilnīga vienošanās

Šajos Lietošanas noteikumos ir ietverta pilnīga vienošanās starp pusēm, un tā aizstāj jebkādu iepriekšējo vienošanos starp pusēm.

7.2. Grozījumi un izmaiņas

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī grozīt vai mainīt šos Lietošanas noteikumus, neinformējot par to jūs.

7.3. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šie Lietošanas noteikumi tiek regulēti un jāinterpretē saskaņā ar Nīderlandē spēkā esošajiem likumiem. Jūs iesniedzat Nīderlandes tiesu izņēmuma jurisdikciju attiecībā uz visiem jautājumiem, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai saistībā ar tiem.

hotels
Lietošanas noteikumi
© 2018 BestHotelOffers B.V.